KKÜ İTBF. Felsefe Bölümü +90 318 3574242 Dahili: 4114 sarp_mustafa@hotmail.com

 

"İnsanoğlu insanoğlunun cehennemidir."

 

 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet H. Tanpınar

Dergah Yayınları

2013

İstanbul

 

 

“ … hürriyet aşkı… bir çeşit snobizmden başka bir şey değildir. Hakikatten muhtaç olsaydık, …gözümüzün önünden, dizimizin dibinden ayırmazdık.” S22.

“ ona göre işlemeyen kırılmış bir saat hastalanmış bin insana benzerdi. Tabiatında mazurdu. Fakat ayarsız bir saatin hiçbir mazereti yoktu. O ictimai bir cürüm, korkunç bir günahtı.”  S. 36.

 

“ayar saniyenin peşinde koşmaktır”. S.36.

 

“Hakikatte bütün bu insanlar, hakikat denen duvarın ötesine geçmek için birer delilik bulmuş yaşıyorlardı.” S44.

 

“Modern hayat ölüm düşüncesinden uzaklaşmayı emreder.” S58.

“Herkes hayatının bir devrinde şu veya bu şekilde talihinin şuuruna varır.” S.69.

 

“… madem ki herkesin ayrı hakikati vardı. Ve herkes zemin ve zamana göre onu yavaş yavaş yeniden yaratıyordu;  ne diye ben kendimi  yoracaktım?” s. 102

 

“… Psikanaliz çıktığından beri hemen herkes az çok hastadır” s.112

 

“yıldızlar birbiriyle konuşabilir, insan insanla konuşamaz.”s.116

 

“ ‘Nasıl böyle düşünebiliyorlar’ diye hayret ettimse… bizi benzerlerimizin karşısında her gün birkaç defa çıldırmaktan bu hayret kurtarır” s.118

“her devrin ve yaşayışın kendisine göre bir insan tasarrufu vardır ki,  bütün bir zihniyeti ve inkarı güç realiteleri ifade eder.” S142

 

“ …insanoğlu insanoğlunun cehennemidir. …” s186

 

“… ben dediğim şey, bir yığın ihtiyaç, azap ve korku idi.” S.187.

“Sabır insanoğlunun tek kalesidir.” S.212

“insan karışıktır durmadan değişir.” S257.

“Terakki saatin tekamülüyle başlar” s.259

 

“Hiç durmadan kendime  ahmak mı yalancı mı diye sordum. Hem ahmak hem yalancıydı. Belki de ahmak olduğu için yalancıydı.  Belki de daha korkunç bir şeydi. Sadece şahsiyeti yoktu.” S.308

 

Bu meselelerde yalan veya hakikat diye bir şey yoktur. Asrına uymak onun adamı olmak vardır. S314.

 

Murdar öldüğüne yanmaz, kendisine öd ağacından tabut ister. S315.

 

Bir harekette başlangıçtaki hızı tutmak, onu yaratmak kadar mühimdir. S.316.

 

Biz kabahati üzerine yüklenen insanlarız. S.329

 

Tecrübe sahibi demek, yıpratılmış olmak, muayyen hudutta muayyen fikirlerde donmuş olmak demektir. Bu cins insanlardan bize hiçbir zaman hayır gelmez. 332